Voorzie zelf je garantie

Bij particuliere aankoop van een 2de handsvoertuig?

Garantie tweedehands auto

Garantie op een 2dehands auto aangekocht via een officiële verkoper

Sinds 1 januari 2005 geniet je als consument(of ander type voertuig : bestelwagen, vrachtwagen, minibus, motor,...) die je hebt aangekocht bij een professionele verkoper.

Wat houdt deze wettelijke garantie in ?

  • de verkoper garandeert jou dat de auto in overeenstemming is met de condities en rijvaardigheden beschreven in de overeenkomst
  • de wagen voldoet aan de kwaliteiten en prestaties die normaal zijn voor een voertuig van die leeftijd, kilometerstand en prijs
  • het voertuig kan gebruikt worden overeenkomstig de doelstelling van de koper
Opgelet :

We onderscheiden 2 periodes bij de wettelijke garantie

1. Tijdens de eerste 6 maanden

Indien je tijdens de eerste 6 maanden een gebrek vaststelt dat niet overeenstemt (= strijdig is) met de overeenkomst, dan wordt dit door de Wet beschouwt alsof het reeds bestond op het ogenblik van de verkoop.

2. Na de eerste 6 maanden

Doe je na de eerste 6 maanden de vaststelling, dan zegt de Wet dat het aan jou is om te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het tijdstip van de levering.

Garantieverzekering bij aankoop tweedehandswagen via officiële verkoper

Dankzij de garantieverzekering (aanvullende verzekering bij je huidige of nieuwe autoverzekering) kun je je na de wettelijke garantietermijn van 1 jaar, langer indekken tegen een groot deel van het risico op onverwachte kosten. Zo bescherm je je tegen mogelijke mechanische, elektrische of elektronische panne van je voertuig.

Garantie op een 2dehands auto aangekocht via een particulier

Met uitzondering van de verplichting een car–pass te bezorgen aan de koper, is de verkoop van een 2dehandswagen tussen particulieren niet echt gereglementeerd. Als je bovendien weet dat de verkoop van tweedehandswagens tussen particulieren bijna 50% bedraagt, dan besef je meteen ook het belang van een aanvullende garantieverzekering.

Verzekering garantie tweedehands auto

Welke kans is het grootst : betrokken zijn in een ongeval of te maken krijgen met een mechanische/elektrische/elektronische panne ?

Dankzij de garantieverzekering van Mapfre Warranty, geniet je bescherming voor het risico van financieel verlies bij een mechanische, elektrische of elektronische panne. Deze bescherming is van toepassing op alle personenwagens van minder dan 3,5 ton die niet meer onder de fabriekswaarborg vallen en gaat gepaard met een uitstekende dekking en glasheldere voorwaarden.

We benadrukken wel dat normale slijtage (filters, distributieriem,...) aan de auto, geen deel uitmaakt van de dekking.

Bericht aan de onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Prijs garantieverzekering 2dehands auto

Mooi verhaal, maar nu denk je wellicht "wat gaat dit me kosten" ?

Maak dan snel even een berekening voor je autoverzekering, selecteer ‘garantieverlenging’ ter hoogte van stap 2 (Keuze dekking ➞ subtopic : Extra dekking). Nadat alle offertes werden berekend, kun je doorklikken op het detail van de offerte van een onafhankelijke verzekeringsmakelaar . In het overzicht krijg je de prijs van de garantieverzekering auto van Mapfre Warranty te zien.

Waarom verzekeren?

Weet u dat u geen garantie geniet op voertuigen die u van een particulier overkoopt? En wanneer u met een vennootschap een voertuig via een handelaar overkoopt, valt u eveneens buiten de wettelijkegarantie bepalingen.

Sinds 1 januari 2005 genieten consumenten (*) van één jaar garantie op het gebrek aan overeenstemming voor tweedehandsvoertuigen gekocht bij professionele verkopers.
(* Consument: elke natuurlijke persoon die een aankoop doet die niet kadert in een commerciële of beroepsactiviteit.)

Conclusie: Een zelfstandige, titularis van een vrij beroep of een rechtspersoon (nv, bvba, vzw, …) die het voertuig zal gebruiken in het kader van zijn beroepsactiviteit, geniet dus niet van deze fabrieksgarantie.

Deze garantie geldt evenzeer niet voor een aankoop bij een particulier. Sommige handelaars omzeilen deze garantieverplichting door als bemiddelaar op te treden en de wagen officieel van particulier op particulier te verkopen.